ประกาศ เรื่อง นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 เพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย