ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 2/2566

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17

ด้วยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ* เพื่อเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 11:30 น. เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง ณ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อได้จากปุ่มด้านล่าง

* หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่ได้ทำการชำระเงินและส่งเอกสารแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อศูนย์ฯ หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมทางอีเมล admgeocu@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566