ธรณีจุฬาฯ และ ธรณีวิทยา ไฟร์บวร์ก ทัศนศึกษาธรณีวิทยา บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย

วันที่ 1-8 มีนาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ จำนวน 8 คน ได้จัดกิจกรรมการออกภาคสนาม ทัศนศึกษาธรณีวิทยา บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดกระบี่ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยไฟร์บวร์กจำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านงานวิจัยและวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาและบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัย กับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยไฟร์บวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กิจกรรมการออกภาคสนามทัศนศึกษาธรณีวิทยาระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและวิชาการในอนาคต