อุตุนิยมวิทยาในธรณีวิทยา

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 4/2561 หัวข้อ “อุตุนิยมวิทยาในธรณีวิทยา” นำเสนอโดย ว่าที่ร้อยโท คทาวุฒิ มาลัยโรจน์ศิริ อดีตผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

เนื่องด้วยศาสตร์ของธรณีวิทยา ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องราวของดินหินและแร่ แต่ยังรวมไปถึงพิบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น สึนามิและแผ่นดินไหว ซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความน่าสนใจ และมีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุมาตราจนก่อให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่ที่ฆ่าชีวิตของผู้คนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นการขยายความรู้และความเข้าใจของเหล่านักธรณี ให้มีความเข้าใจในศาสตร์เหล่านี้อย่างชัดเจนจึงเป็นอีกสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่ง ที่จะคอยช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จในสายงานนี้ ซึ่งในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะมีเพียงแค่เรื่องของภัยพิบัติภัยทางธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงศาสตร์ของอุตุนิยมวิทยาที่มีความเกี่ยวข้องกับนักธรณีอีกด้วย เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพวกเราชาวธรณี

ว่าที่ร้อยโท คทาวุฒิ มาลัยโรจน์ศิริ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตรอุตุนิยมวิทยาจากประเทศญี่ปุ่นและประกาศนียบัตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูงจากประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกอบรมทางด้านการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากสถาบัน AIT มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางด้านอุตุนิยมวิทยาในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การตรวจอากาศ การพยากรณ์อากาศ ภูมิอากาศ แผ่นดินไหว สึนามิ และการเกิดภัยธรรมชาติให้แก่หน่วยงานราชการหลายแห่ง รวมทั้งเป็นอาจารย์สอนวิชาอากาศวิทยา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 10 ปี และสอนวิชาต่างๆให้แก่ข้าราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีตำแหน่งสุดท้ายในราชการคือ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา