5 ปีหลังเรียนจบ…กับการทำงานในธุรกิจปิโตรเลียม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 6/2561 หัวข้อ “5 ปีหลังเรียนจบ…กับการทำงานในธุรกิจปิโตรเลียม” นำเสนอโดย คุณมนวรรธน์ กมลศิลป์ คุณชมพูนุท จุมพลชาติ และคุณรณกฤษฏิ์ รัตนศรีอำไพพงศ์ วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

ในการสัมมนาครั้งนี้ วิทยากรทั้ง 3 ท่านจะมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตตั้งแต่แรงบันดาลใจและเหตุผลที่เลือกเรียนธรณีวิทยา รวมไปถึงชีวิตหลังเรียนจบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ต้องเจอในชีวิตการทำงานในสายงานปิโตรเลียม นอกจากนี้ ยังจะเล่าถึงการวางแผนอนาคตของแต่ละคนในอีก 5 ปีข้างหน้าอีกด้วย

ปัจจุบัน คุณมนวรรธน์ กมลศิลป์ ทำงานเป็นนักธรณีฟิสิกส์ในบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งในอดีตเคยมีความใฝ่ฝันอยากเป็นครู คุณรณกฤษฎิ์ รัตนศรีอำไพพงศ์ ทำงานเป็นนักธรณีวิทยาในบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และกำลังจะทำตามฝันโดยการรับทุน การชิงทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นนักวิ่งระยะไกล และอยากจะเป็นนักเขียนด้วย คุณชมพูนุท จุมพลชาติ นักวางแผนหลุมเจาะปิโตรเลียม และครูอาสาสมัคร นอกจากนี้เคยออกมาทำธุรกิจขายของออนไลน์อยู่ระยะหนึ่ง