คณาจารย์และนิสิตร่วมงานประชุม TNI2016 เชียงใหม่

วันที่ 14-15 พ.ย 2559 คณาจารย์และนิสิต ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน The 3rd International Conference on Tectonics of Northwestern Indochina (TNI2016) จัดโดยภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่