Tagged: สอวน

ประกาศ เรื่อง นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 เพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศ รายละเอียดเพิ่มเติมในการการจัดอบรมค่าย 2 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าที่พัก  ผู้มีสิทธิ์เข้...

ประกาศ เรื่อง ที่พักในการการจัดอบรมค่าย 1 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอ...

ประกาศ การจัดอบรมค่าย 1 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอ...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 IESO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ เนื่องจากสถานะการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

[ดาวน์โหลด] ประกาศรายชื่อนักเรียนม...