Category: ข่าว

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

นิสิตธรณีฯ จุฬา ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรณีวิทยาระดับนานาชาติ

นิสิตธรณีฯ จุฬา ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรณีวิทยาระดับนานาชาติ

ทีมนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยาชนะการแข่งขันตอบปัญหาธรณีวิทยา ในงาน Asia Geoscience Student Conference & Exhibition (AGSCE) ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชุมวิชาการให้กับนักเรียนธรณีศาสตร์ ในกลุ่มประเทศเขตภูมิภาคเอเชีย อันประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ Universiti Teknologi Petronas รัฐเปรักประเทศมาเลเซีย

อาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ เดินทางไปศึกษาดูงานภาคสนาม ณ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปศึกษาดูงานภาคสนาม ณ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ถึง 4 มีนาคม2561

ธรณีจุฬาฯ และ ธรณีวิทยา ไฟร์บวร์ก ทัศนศึกษาธรณีวิทยา บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย

วันที่ 1-8 มีนาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ จำนวน 8 คน ได้จัดกิจกรรมการออกภาคสนาม ทัศนศึกษาธรณีวิทยา บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดกระบี่ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยไฟร์บวร์กจำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรม

การปฏิบัติตนในการทำงานด้านธรณีวิทยา

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 8/2561 หัวข้อ “ การปฏิบัติตนในการทำงานด้านธรณีวิทยา” นำเสนอโดย คุณนเรศ สัตยารักษ์  วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

จากนักธรณีวิทยาสู่การเป็นวิศวกรปิโตรเลียม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 7/2561 หัวข้อ “ จากนักธรณีวิทยาสู่การเป็นวิศวกรปิโตรเลียม” นำเสนอโดย ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย และ คุณกรันฑการย์ เมฆหมอก วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

5 ปีหลังเรียนจบ…กับการทำงานในธุรกิจปิโตรเลียม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 6/2561 หัวข้อ “5 ปีหลังเรียนจบ…กับการทำงานในธุรกิจปิโตรเลียม” นำเสนอโดย คุณมนวรรธน์ กมลศิลป์ คุณชมพูนุท จุมพลชาติ และคุณรณกฤษฏิ์ รัตนศรีอำไพพงศ์ วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

ธุรกิจเหมืองเพอร์ไลต์ และงานทางด้านธรณีวิทยาที่เกี่ยวกับเหมืองแร่

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 5/2561 หัวข้อ “ธุรกิจเหมืองเพอร์ไลต์ และงานทางด้านธรณีวิทยาที่เกี่ยวกับเหมืองแร่” นำเสนอโดย คุณวัลลภ ยิ้มใย ผู้จัดการบริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ เพอร์ไลต์ จำกัด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา

อุตุนิยมวิทยาในธรณีวิทยา

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 4/2561 หัวข้อ “อุตุนิยมวิทยาในธรณีวิทยา” นำเสนอโดย ว่าที่ร้อยโท คทาวุฒิ มาลัยโรจน์ศิริ อดีตผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 333 อาคารธรณีวิทยา