Category: ข่าว

นิสิตเก่าภาควิชาฯ ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2561

ภาควิชาธรณีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.บุญฑิกานต์ คูหาสรรพสิน นิสิตเก่า รหัส 5732732023 ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านธรณีฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุ...

อาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ เดินทางไปศึกษาดูงานภาคสนาม ณ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา...