Category: ภาคสนาม

อาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ เดินทางไปศึกษาดูงานภาคสนาม ณ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปศึกษาดูงานภาคสนาม ณ มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ถึง 4 มีนาคม2561

ธรณีจุฬาฯ และ ธรณีวิทยา ไฟร์บวร์ก ทัศนศึกษาธรณีวิทยา บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย

วันที่ 1-8 มีนาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ จำนวน 8 คน ได้จัดกิจกรรมการออกภาคสนาม ทัศนศึกษาธรณีวิทยา บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดกระบี่ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยไฟร์บวร์กจำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นิสิตชั้นปีที่ 2 ฝึกการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

[ข่าว] วันที่ 16-20 ม.ค. 2560 นิสิตธรณีวิทยาชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน ออกฝึกสำรวจทำแผนที่ธรณีวิทยาในพื้นที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อาจารย์ธรณีจุฬาฯ สำรวจทวีปแอนตาร์ติกา

อาจารย์จากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ เดินทางสำรวจทวีปแอนตาร์กติกา ร่วมกับโครงการ CHINARE 33 สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2560 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีวิจัย Great Wall สาธารณรัฐประชาชนจีน ทวีปแอนตาร์กติก

นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคเหนือของประเทศไทย

[ข่าว] วันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิต จำนวน 52 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 2

นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคตะวันออกของประเทศไทย

วันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 1

นิสิตชั้นปีที่ 4 สำรวจหินเพื่อศึกษาธรณีวิทยาของประเทศไทย

[ข่าว] วันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา 2307423 ธรณีวิทยาประเทศไทย โดยมีเส้นทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง สระแก้ว และนครราชสีมา

นิสิตชั้นปีที่ 2 ฝึกการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามในพื้นที่จังหวัดสระบุรี-ลพบุรี

[ข่าว] วันที่ 28-30 ต.ค. 2559 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ จำนวน 35 คน เดินทางไปฝึกการใช้เข็มทิศธรณี การทำแผนที่การสำรวจ การจำแนกชนิดหิน การสังเกตธรณีวิทยาโครงสร้าง และการทำแผนภาพลำดับชั้นหินในพื้นที่จ.สระบุรี-ลพบุรี 

International Geological Excursion 2016

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยสึคุบะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเรียนรู้ลักษณะธรณีวิทยาของประเทศญี่ปุ่น วัฒนธรรม และเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างนิสิตธรณีวิทยาของทั้งสองสถาบัน

บันทึกการแข่งขันทำแผนที่ธรณีวิทยา ประเทศอินโดนีเซีย

ในช่วงวันที่ 23-29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา พวกเราทั้งสามคน (นายวัชรพล สียางนอก นายชิตชน ชิตพยัคฆ์ และ นางสาวอิสราภรณ์ เศรษฐ์ธนันท์ นิสิตชั้นปีที่ 3) ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันทำแผนที่ธรณีวิทยาที่เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเชีย (International Geomapping Competition 2015) จัดขึ้นโดย Universitas Gadjah Mada การแข่งขันครั้งนี้ มีผู้แข่งขันเข้าร่วมทั้งหมด 15 ทีม (อินโดนีเชีย 12 ทีม มาเลเชีย...