Category: ภาคสนาม

IMG_0145

นิสิตชั้นปีที่ 2 ฝึกการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

[ข่าว] วันที่ 16-20 ม.ค. 2560 นิสิตธรณีวิทยาชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน ออกฝึกสำรวจทำแผนที่ธรณีวิทยาในพื้นที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

GeoCU-seminar2015-d (2)

อาจารย์ธรณีจุฬาฯ สำรวจทวีปแอนตาร์ติกา

อาจารย์จากภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ เดินทางสำรวจทวีปแอนตาร์กติกา ร่วมกับโครงการ CHINARE 33 สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2560 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีวิจัย Great Wall สาธารณรัฐประชาชนจีน ทวีปแอนตาร์กติก

DSC_0681

นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคเหนือของประเทศไทย

[ข่าว] วันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิต จำนวน 52 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 2

S__6971454

นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคตะวันออกของประเทศไทย

วันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 1

S__6971457

นิสิตชั้นปีที่ 4 สำรวจหินเพื่อศึกษาธรณีวิทยาของประเทศไทย

[ข่าว] วันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา 2307423 ธรณีวิทยาประเทศไทย โดยมีเส้นทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง สระแก้ว และนครราชสีมา

DSC_0099

นิสิตชั้นปีที่ 2 ฝึกการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามในพื้นที่จังหวัดสระบุรี-ลพบุรี

[ข่าว] วันที่ 28-30 ต.ค. 2559 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ จำนวน 35 คน เดินทางไปฝึกการใช้เข็มทิศธรณี การทำแผนที่การสำรวจ การจำแนกชนิดหิน การสังเกตธรณีวิทยาโครงสร้าง และการทำแผนภาพลำดับชั้นหินในพื้นที่จ.สระบุรี-ลพบุรี 

S__6971454

International Geological Excursion 2016

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคน 2559 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยสึคุบะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเรียนรู้ลักษณะธรณีวิทยาของประเทศญี่ปุ่น วัฒนธรรม และเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างนิสิตธรณีวิทยาของทั้งสองสถาบัน

IMG_0219

บันทึกการแข่งขันทำแผนที่ธรณีวิทยา ประเทศอินโดนีเซีย

ในช่วงวันที่ 23-29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา พวกเราทั้งสามคน (นายวัชรพล สียางนอก นายชิตชน ชิตพยัคฆ์ และ นางสาวอิสราภรณ์ เศรษฐ์ธนันท์ นิสิตชั้นปีที่ 3) ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันทำแผนที่ธรณีวิทยาที่เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเชีย (International Geomapping Competition 2015) จัดขึ้นโดย Universitas Gadjah Mada การแข่งขันครั้งนี้ มีผู้แข่งขันเข้าร่วมทั้งหมด 15 ทีม (อินโดนีเชีย 12 ทีม มาเลเชีย...

DSC_0458

นิสิตธรณี จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขันทำแผนที่ธรณีวิทยาที่ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 23-29 มีนาคม 2558 นิสิตชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย นายวัชรพล สียางนอก นายชิตชน ชิตพยัคฆ์ และ นางสาวอิสราภรณ์ เศรษฐ์ธนันท์  ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันทำแผนที่ธรณีวิทยาที่เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเชีย (International Geomapping Competition 2015) และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมกับเงินรางวัล 10,000,000 รูเปีย

S__6971457

นิสิตธรณีฯ จุฬา สำรวจภาคตะวันออกของประเทศไทย

วันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2557 คณาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 44 คน เดินทางไปศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาธรณีทัศน์ 1 เส้นทางศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีจุดประสงค์ให้นิสิตได้ฝึกการใช้เข็มทิศธรณี การอ่านแผนที่ และการบรรยายลักษณะทางธรณีวิทยาในภาคสนาม นิสิตยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมเหมืองพลอยและธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณีด้วย