Category: ห้องเรียนออนไลน์

โลกศาสตร์

รวมเอกสารประกอบการสอนวิชาโลกศาสตร์ (Earth Science) โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธรณีสัณฐานวิทยาพื้นฐาน Basic Geomorphology

ตําราเล่มนี้ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นมาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน ท่ีช่ือว่า “ธรณีสัณฐานวิทยา” โดยได้แต่งและเรียบเรียงไว้ในปี พ.ศ. 2548

Soft Quake: งานเขียนด้านธรณีวิทยา ที่แอบนินทา “แผ่นดินไหว” แบบเบาๆ

โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ หรือลูกศิษย์คนไหน ต้องการหนังสือเล่มนี้ไปไว้ที่ห้องสมุด ส่งที่อยู่โดยละเอียดมาทาง pailoplee.s@gmail.com ผู้เขียนยินดีมอบให้เพื่อการศึกษาครับ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากมองแต่เปลือกหนังสือ หรือพลิกดูแค่หัวเรื่องที่โปรยเอาไว้ในสารบัญ ผู้อ่านก็คงตงิดอยู่ในใจว่า ใช่แน่ !!! นี่มันก็แค่หนังสืออ่านเล่นแกล้มขนมหน้าจอทีวี อย่ากระนั้นเลย ก่อนที่ผู้อ่านจะควักสตางค์แลกหนังสือเล่มนี้แบบ “เข้าใจผิดคิดว่า…” ผู้เขียนคงต้องตีตรา แปะยี่ห้อเอาไว้ก่อน กันโดนด่าย้อนหลังว่าหลอกลวงผู้บริโภค

การ์ตูนวิทยาศาสตร์ “แจ๋วแหว๋ว กับเดอะแก๊งค์”

เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสอ่านหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทย ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว ได้มีส่วนร่วมกับทีมงานวิชาการ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ชุด “แจ๋วแหว๋ว กับเดอะแก๊งค์”  ฉบับ ธรณีวิทยา โดยมี ผศ.ดร.สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค เป็นบรรณาธิการและผู้อำนวยการแผนงาน

สึนามิ

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาสึนามิ โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หินแร่

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับแร่และหิน โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ธรณีวิทยากายภาพ

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับธรณีวิทยากายภาพ โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไดโนเสาร์

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับไดโนเสาร์ โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อัญมณีวิทยา

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับอัญมณี โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แผ่นดินไหว

รวมเอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับแผ่นดินไหว โดยภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย