Tagged: IESO

ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ๔/๒๕๖๕

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่าย ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ๓/๒๕๖๕

เรื่อง ระเบียบการสอบ มาตรการคัดกรอ...

ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ๒/๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคั...

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2

ศูนย์ สอวน.วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Earth Science Olympiad) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้แทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ครั้งที่ 2 ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก จุฬาฯ

ด้วยศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอ...

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนมีสิทธิ์เข้าค่าย 2 IESO ครั้งที่ 15 ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาฯ

ศูนย์ สอวน.วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโ...

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนมีสิทธิ์เข้าค่าย 1 IESO ครั้งที่ 15 ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาฯ

ศูนย์ สอวน.วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโ...

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ครั้งที่ 15

ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอ...