Author: ภาควิชา

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 IESO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ เนื่องจากสถานะการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

[ดาวน์โหลด] ประกาศรายชื่อนักเรียนม...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IESO 2020)

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IESO 2020)

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (IESO 2020)

นิสิตเก่าภาควิชาฯ ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2561

ภาควิชาธรณีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.บุญฑิกานต์ คูหาสรรพสิน นิสิตเก่า รหัส 5732732023 ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านธรณีฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา